O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 96

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Stavba hasičského skladiště. Dobrovolný sbor hasičský již po delší dobu usiloval o to, aby inventář náležející sboru byl uložen v místnostech, v nichž by netrpěl vlhkem. Po delším vyjednávání bylo usneseno 15/6 1934 ve schůzi obecního zastupitelstva, aby opraveno bylo dosavadní skladiště za budovou obecné a měšťanské školy. Na tuto opravu byly místními staviteli podány nabídky, a sice František Šmída na 14.184,75 Kč a Karel Šťastný na 12.832,70 Kč, jemuž oprava byla zadána. Toto usnesení obecního zastupitelstva bylo ve schůzi dne 3/8 1934 změněno a usneseno postaviti vedle tělocvičny měšťanské školy budovu, v níž by bylo umístěno hasičské skladiště, byt hlídačův, sborovna a obecní knihovna. Projekt vypracoval arch. L. Hilgert a stavba byla zadána firmě Ing. Ant. Nesnídal v Praze a Karel Šťastný v Novém Městě na Mor. za částku 121.295 Kč. Úhrada byla opatřena výpůjčkou 65.000 Kč z výtěžku za dříví vykáceného nad zákonné množství. Ministerstvo sociální péče povolilo z částky určené na produktivní péči o nezaměstnané 10.000 Kč, městská spořitelna darovala 10.000 Kč, hasičský sbor 10.000 Kč. Zbytek se uhradí různými jinými příspěvky. Se stavbou se začalo 20. září 1934 a pracovalo se až do 8. listopadu. Průměrně pracovalo na stavbě denně 6 zedníků, 10 dělníků, 4 tesaři. Mzdy a ceny materiálu byly tytéž jako na stavbě okresního domu.
Jiné stavby v r. 1934. V tomto roce byly v městě vybudovány ještě tyto soukromé domy: dům č. p. 452 Františkou Litochlebovou, č. p. 451 u chudobince Jar. Hrbotickým,

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková