O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 95

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

natěračské Vítězslavu Kopáčkovi v Novém Městě na Mor. za 21.955 Kč, práce malířské témuž za 11.027,80 Kč, Frant. Sýkorovi v Praze za 12.539 Kč, práce parketářské fě Haas a Žáček v Brně za 31.209 Kč, práce gumové fě Matador v Praze za 12.641 Kč, práce kamnářské Václ. Kynclovi v Novém Městě na Mor. za 9.630 Kč, práce čalounické Rich. Fialovi v Novém Městě na Mor. za 3548,50 Kč, zřízení chodníku a oplocení fě Ing. A. Nesnídal v Praze za 8.554 Kč, práce instalatérské fě Jos. Hlavsa v Brně za 67.214,80 Kč, práce elektrotechnické Jos. Obrovi z Nového Města na Mor. Za 10.007,40 Kč, zařízení hromosvodu Jos. Obrovi za 1.697,20 Kč, práce zámečnické Jos. Beranovskému a Jos. Jarošovi z Nového Města na Moravě za 44.940,20 Kč, specielní práce kovové fě Ing. O. Podhajský v Praze za 32.145 Kč, fě Jos. Částek v Novém Městě na Mor. za 11.392,50 Kč, ústřední topení fě Jos. Hlavsa v Brně a Josef Beranovský v Novém Městě na Mor. za 75.816,85 Kč. S bouráním budovy začalo se dne 3. září 1934. Dne 10. září začalo se s pracemi zednickými a dne 23. listopadu byla hrubá stavba dokončena. Na zadní budově (byt okresního hejtmana) byla střecha hotova 15. října a na přední budově 30. října. Průměrně bylo na stavbě zaměstnáno denně 30 dělníků, 15 zedníků, 8 tesařů a 1 betonář. Mzdy dělníků za hodinu byly 2.- Kč – 2.30 Kč, zedníků 3.- Kč – 3.20 Kč, tesařů 3.- Kč – 3.20 Kč, betonář 4.20 Kč, vedoucí 6.- Kč. Ceny materiálu byly: 1000 cihel 235.- Kč – 240 Kč, 1q cementu 22 Kč, m3 písku 76.- Kč, 100 kg železa 196 Kč. Pokračování na str. 116.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková