O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 94

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Tento náklad zdál se býti většině členů obecního zastupitelstva příliš vysoký a bylo uvažováno o přestavbě a nástavbě domu č. 12.
Dne 30/1 1934 dostavil se do schůze obecního zastupitelstva nově jmenovaný okresní hejtman Dr. Alois Dworzak, jenž poukazoval na to, že presidium zemského úřadu při vykonané revisi okresního úřadu považuje nynější stav úřadování v dosavadních místnostech umístěných ve dvou domech za neudržitelný a doporučil přestavěti dům č. 12. V téže schůzi usneslo se obecní zastupitelstvo přestavěti dům č. 12 a přistavěti na něj II. poschodí pod podmínkou, že na potřebný náklad přispěje obec ⅓, okres ⅓ a stát také ⅓ a že do stavebního nákladu bude převzata kupní cena domu č. 12 v částce 385.200 Kč a náklad na vypracování dvou plánů na Obecníku a na Halině v částce 55.692,45 Kč. Na žádost ministerstva vnitra byly do projektu pojaty také místnosti pro četnictvo, čímž se náklad zvýšil o 80.000 Kč.
Plány byly zadány k vypracování arch. Ludvíku Hilgertovi z Prahy. Celkový náklad byl rozpočten na 1,151.647,40 Kč, po odečtení ceny vybouraného materiálu 15.200 Kč 1,136.347,40 Kč. Ve schůzi obecního zastupitelstva konané dne 3/8 byly za přítomnosti projektanta arch. Ludv. Hilgerta zadány firmě Ing. Ant. Nesnídal v Praze a Karel Šťastný v Novém Městě na Moravě práce zednické, dělnické, tesařské, železobetonářské, klempířské a dlaždické za 541.061,75 Kč, práce kamenické za 30.032 Kč, práce dlaždické za 58.263,70 Kč.
Ve schůzi obecního zastupitelstva konané 14/11 1934 byly zadány práce řemeslnické takto: práce truhlářské Frant. Kubíkovi, Ad. Slonkovi a Jar. Michajlovi z Nového Města na Mor. za 56.168,10 Kč, práce sklenářské Janu Šindelkovi z Nového Města na Mor. za 18.827 Kč, práce
 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková