O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 93

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

lých silničních výborů. Počet úředníků konceptních a manipulačních se rozmnožil, takže místnosti v domě č. 103 nedostačovaly a obec byla nucena postarati se o nové místnosti. Proto byl obcí od obchodníka Frant. Filipiho dům č. 12 na náměstí Vratislavově za 305.000 Kč, v němž byly umístěny okresní školní výbor, účtárna a okresní cestmistři. Úřadování ve dvou domech bylo spojeno s obtížemi, na něž poukazoval i zemský úřad. Jednalo se tudíž delší dobu o stavbu nové budovy, v níž by se umístily nejen potřebné úřadovny pro okresní úřad, ale i byt okresního hejtmana a úřadovny četnické stanice a okresního četnického velitele. Za místo stavební navrhován byl v prvé řadě bývalý obecní hostinec Obecník č. 118, budova velkostatku č. 126 t. zv. Hrádek aneb Halina, přístavba II. poschodí na dům č. 12 a místo pod reálkou, kde stojí dům č. 110. Navrhováno bylo také místo na Nivě vedle Sokolovny. Od tohoto místa bylo upuštěno z důvodu, že příslušné pozemky náležející velkostatku byly přiděleny jako deputátní pozemky úředníkům. Kromě toho bylo toto místo zamítáno také z toho důvodu, že nebylo ve středu města.
Na staveniště na Obecníku vypracoval ideální náčrty stavitel Ing. Miloš Laml nákladem 8000 Kč. Budova velkostatku č. 126 byla obcí zakoupena podmíněně za 386.000 Kč. Plány na toto místo zadalo ministerstvo veřejných prací arch. L. Hilgertovi z Prahy za odměnu 48.762 Kč. Náklad na tomto staveništi byl rozpočten na 3,000.000 Kč. Kromě domu č. 126 byl podmíněně zakoupen dům č. 127 za 200.000 Kč a pozemek za č. 126 za 63.380 Kč.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková