O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 92

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

byl v Novém Městě na Mor. vysílán ze školní budovy na náměstí rozhlasem a večer byl od nádraží ulicí Masarykovou uspořádán průvod k pomníku T. G. Masaryka na náměstí, kde byl zazpíván Pecháčkův sbor Zdráv buď presidente náš. Starosta města R. Litochleb jménem všeho obyvatelstva vzdal hold osobě presidentově a vysvětlil význam opětovné volby Masarykovy.
Ministr Dr. Milan Hodža v Novém Městě na Mor. V neděli dne 17/6 1934 navštívil Nové Město na Mor. ministr zemědělství Dr. Milan Hodža. Na stadionu u sokolovny byl uspořádán veliký tábor lidu, kde promluvili Mořic Klimeš z Milošova, poslanec Jar. Marcha, poslanec J. Pelíšek, senátor Měchura a Dr. Milan Hodža o potřebách zemědělského lidu.
Oslava 40ti letého trvání zdejší reálky. Dne 24/6 1934 oslavila zdejší realka svoje 40ti leté trvání. V sokolovně vylo uspořádáno za vedení prof. A. Podlouckého divadelní představení Jiříkovo vidění, před nímž po zahrání státní hymny měl proslov místopředseda rodičovského sdružení, přísedící zem. výboru Jos. Peňáz, jenž zhodnotil význam reálky pro kraj, starosta města R. Litochleb promluvil o významu reálky pro město a slíbil, že město i nadále bude se pečlivě starati o ústav. Ředitel reálky Jan Maleček promluvil o dějinách ústavu.
Stavba okresního domu v Novém Městě na Mor. Po převratě rozšířily se značně úkoly okresního úřadu. Zejména když uskutečněn byl zákon o okresních zastupitelstvech, jež převzala úkoly býva-
 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková