O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 91

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Úmrtí Ferdinanda Štursy. Dne 29/3 1934 zemřel v Praze rodák novoměstský min. rada Ferdinand Štursa bratr sochaře Jana Štursy, ve věku 49 roků. Zvěčnělý byl odborníkem ve vodních stavbách. Za Rakouska byl přidělen přístavní službě v Zadaru, po převratu byl v ministerstvu veřejných prací jedním z nejlepších odborníků pro vodní cesty. Radou i skutkem snažil se prospěti svému rodnému městu. Zejména jeho obětavou ochotou bylo umožněno postavení pomníku presidenta T. G. Masaryka a pomníku Pohřeb v Karpatech na Vratislavově náměstí.
Uctění památky 50tého výročí smrti Bedř. Smetany a 30tého výročí smrti Antonína Dvořáka. Okresní osvětový sbor a Hudební spolek Smetana uspořádaly 10/5 1934 v sokolovně jubilejní koncert k uctění památky obou hudebních skladatelů.
Oslava opětného zvolení T. G. Masaryka presidentem republiky. Dne 24/5 1934 byl presidentem Čsl. republiky po čtvrté zvolen T. G. Masaryk. Volba byla konána ve vladislavském sále na hradě pražském. Ze 450 poslanců a senátorů bylo přítomno 420. Z odevzdaných 418 platných hlasů obdržel T. G. Masaryk 327, komunista Gottwald 38 a 53 lístků bylo prázdných. Průběh volby
 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková