O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 90

Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

do 31/12 1933 na obecné škole v Novém Městě na Mor. Byl činným mimo školu v Sokole, kde byl po ... roků starostou, v divadelním spolku Klicperovi, kde byl režisérem, a v učitelské jednotě žďársko-novoměstské. Velikých zásluh si získal o Horácké museum. Jako rodák novoměstský zajímal se o staré písemné památky Nového Města na Mor. a okolí. Znal velice dobře dějiny svého rodiště. Po odchodu berního ředitele Josefa Svobody z Nového Města na Mor., jenž byl správcem Horáckého musea, převzal Karel Kalláb správu Horáckého musea a získal si o jeho uspořádání velikých zásluh.
Ovládal dobře němčinu a francouzštinu, z kterýchžto řečí překládal do češtiny. Kritikou byl velice příznivě posouzen jeho překlad Jan Hus od Wöhrleho z němčiny. Sebral pověsti z Nového Města a okolí a vydal je pod názvem Z tajemných zákoutí Svratky.
Od r. 1923 do 31/12 1931 byl pisatelem této kroniky, do níž přepsal zápisy dřívějšího kronikáře Dra Josefa Svítila.
Oslava narozenin presidenta republiky T. G. Masaryka. Okresní Osvětový sbor oslavil 84té narozeniny T. G. Masaryka slavností, jež se konala v kreslírně měšťanské školy, na níž o Masarykovi jako vůdci demokratie promluvil ředitel Humpolík z Brna. Tělocvičná jednota Sokol oslavila narozeniny Masarykovy tělocvičnou akademií, na níž o Masarykovi promluvil vzdělavatel jednoty K. Kulfánek. Hudební a zpěvní část obstaral spolek Smetana.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková