O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 89

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dne 1/3 1934 odešel na odpočinek ředitel velkostatku Karel Hlaváč. Týž stal se ředitelem velkostatku po převratě v r. 1918, když občanstvo zastoupené národním výborem domáhalo se toho, aby vedení velkostatku svěřeno bylo českému úředníku. Ředitel Hlaváč byl po 24 roků předsedou Sportovního klubu a získal si velikých zásluh o povznesení sportu a turistického ruchu na Novoměstsku. Zejména má zásluhu o vybudování chaty na Harusovci. Byl také od převratu po 14 roků členem obecního zastupitelstva a členem městské rady za stranu národně demokratickou.
Lyžařské závody v Novém Městě na Mor. Dne 4/1 1934 byly v Novém Městě na Mor. uspořádány XVIII. lyžařské závody jakožto první závod o zlatou lyži Českomoravské vysočiny. Cenu založil a daroval Sportovnímu klubu v Novém Městě na Moravě Ing. Jos. Jílek rodem z Rovečína. Závod se koná každoročně v Novém Městě na Mor. Cenu závodu získává trvale závodník, který vyhraje lyži 3krát po sobě aneb pětkrát vůbec. Při závodech konaných 4/1 1934 získal tuto cenu závodník Cyril Musil ze Studnic, jenž ujel trať 30 km za 2 hod. 10 min. 54 vteřin a trať 18 km za 1 hod. 10 min. 34 vteřiny.
Odchod Karla Kallába z Nového Města do Brna. Dne 1/1 1934 odešel z Nového Města do Brna učitel obecné školy K. Kalláb. Týž se narodil 13/2 1884 v Novém Městě na Mor., kdež vychodil 4 třídy obecné školy a 7 tříd realky. Po maturitní zkoušce na reálce navštěvoval kurs abiturientů na učitelském ústavě v Praze. Působil jako učitel v Deštné, Velké Chýšce a v Horní Cerekvi v okrese Pelhřimovské v Čechách, v Radešínské Svratce a od 22/2 1908
 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková