O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 7

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

1920
Ve dnech 20.–22. srpna konán u příležitosti čtvrtstoletého jubilea zdejší reálky (založené za starostování Josefa Svítila) sjezd všech profesorů a žáků tohoto ústavu. Při něm byla v reálce výstava výtvarných umělců z Horácka, ve vestibulu reálky zasazena pamětní deska padlých žáků (dílo akad. sochaře Fr. Žemličky, rodáka z Benátek) a na hřbitově uctěna památka prvního ředitele, velezasloužilého Leandra Čecha, člena České Akademie a spisovatele v oboru estetiky a literárních dějin.
Dne 14. října vyhořel obchodní a hospodářský dům Jana Kadlce proti evangelické faře. Vzňal se benzin ve sklepě. V domě byly veliké zásoby petroleje a hospodář. plodin, požár trval od ½ 2. hod. odpol. až téměř do poledne druhého dne. Trapná byla neochota diváků k hašení. „Ať hasí bohatí, když hoří bohatý.“
Dne 15. listopadu oslaveno 250. výročí smrti Jana Amose Komenského, při tom odhaleno mramorové poprsí Komenského, umístěné na místě, kde ve starém evang. kostele stával stůl Páně. Slavnostním řečníkem byl prof. Dr. Frant. Žilka z Prahy, rodák z Hor. Rozsíček. Pomník jest dílem sochaře Jul. Pelikána, rodem z Nového Veselí.
V prosinci podniknut byl komunistickou stranou, vydržovanou ruskými bolševiky, pokus o státní převrat, hlavně v místech průmyslových a v Brně. Byl všude zdolán. Také v Novém Městě přívrženci této strany tajně se na

 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková