O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 6

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dne 7. září byla v tělocvičně obč. školy, kde toho času bylo umístěno jeviště pro nedostatek jiné místnosti, premiéra dětské zpěvohry „Ogaři“, kterou složil Jaroslav Křička, jehož matka byla rodem z maršovské rychty a on sám v Maršovicích u děda prožil mladost, na veršovaný text od Josefa Kaldy, rodáka novoměstského, syna někdejšího ev. faráře zdejšího. Operu nacvičil a řídil učitel Karel Konvalinka.
Dne 29. září pořádána v městě našem manifestace celého Horácka proti podvratným živlům bolševickým a za očistu republiky od vyžíračů.
Den svobody 28. říjen oslavován jako svátek národní ponejprv. Po bohoslužbách v chrámech katolickém i evangelickém byl na náměstí tábor lidu, kde význam dosažení státní samostatnosti náležitě osvětlil americký Čech, ev. farář Křenek, rodák z Kunratic u Rozsoch. Týž řečnil také téhož dne večer u mohyly svobody, která ochotou několika občanů zbudována ze žulových kvádrů při cestě k nádraží.
Dne 9. listopadu založen hudební spolek Smetana. Prvým předsedou zvolen JUDr. Leopold Fiala, sbormistrem a dirigentem učitel Karel Konvalinka.
Před vánoci vyšla kniha veršů „Bílý štít“ od Petra Křičky, vnuka maršovského rychtáře Mlináře a syna někdejšího učitele novoměstského.

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková