O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 50

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Vánoční strom republiky v Novém Městě. 15. prosince vztyčen byl hasičským sborem před radnicí vánoční strom republiky ve prospěch Okresní péče o mládež v Novém Městě. Krásný severský zvyk, šířený v naší vlasti spisovatelem R. Těsnohlídkem, ujal se i u nás. Slavnost zahájena byla kvartetem lesních rohů Horácké hudby. Potom vyložil v proslovu insp. In. Vaculík původ této slavnosti a její význam pro dnešní dobu. Žáci přednesli vhodné básně a zazpívali koledy. Slavnost zakončena opět kvartetem dechovým. Do pokladničky pod stromem se sešlo 1568 Kč.
Vodovod. 19. prosince jednalo obecní zastupitelstvo o zřízení vodovodu. Přípravné práce (měření pramenů) vykonal z ochoty Ing. Fr. Tureček. Prameny u Studnic dávají za 1 vt. 3 litry. Stavba je rozpočtena na 1,800.000 Kč.
Spor o Ochozu. 5. dubna usneslo se zastupitelstvo, aby v žalobě nastal klid řízení a vyjednávalo se s oprávněnými občany, aby přistoupili na to, že se jim vydá dřevo jen v případě požáru.
Přestavba chudobince. V roce 1929 bylo upraveno nákladem 100.991 Kč první patro obecního chudobince, čímž získáno 14 nových místností. Stavbu prováděl tesař. mistr František Šmída.

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková