O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 5

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

1919
Dne 13. dubna sázeny před reálkou pamětní „lípy svobody“.
Dne 15. června konány po prvé v republice volby do obecního zastupitelstva. Zvoleni za republikánskou stranu českosl. venkova: Arnošt Svítil a Josef Satorie, za českosl. stranu sociálně-demokratickou: Karel Harvánek, Josef Khun, Alois Veselý (když J. Khun vystoupil ze strany, nastoupil na jeho místo Jan Maleček). Za stranu živnostenskou: Vincenc Makovský, Ant. Jelínek, Josef Kříž, Eduard Juračka, Frant. Německý, Rud. Litochleb, Jan Havlíček, Anežka Rohlíková. Za českosl. stranu lidovou: P. Matěj Müller, Ant. Kubík, Josef Škarohlíd, Josef Novák, Josef Žák, František Trávníček. Za národní demokracii: Dr. In. Arnošt Bláha, Dr. Šimon Škrla, Jan Vetchý, Karel Hlaváč, Ant. Málek, Karel Šír, Jan Kadlec (jelikož Dr. Bláha z města našeho odešel, nastoupil ihned na jeho místo Dr. Jos. Svítil). Konečně za občanskou volební skupinu: Josef Jelínek, Josef Beneš, Jan Formánek, Jan Zahradník.
Osm dní poté zvolen starostou MUDr. Šimon Škrla, rodák z Morkůvek u Klobouk, který v městě našem již dvacet roků jako zkušený a vážený lékař působí.
Dne 6. června zemřel v lázních Bohdanči č. kanovník, arcikněz a farář zdejší P. František Kunstmüller a byl na hřbitově zdejším dne 9. června pochován. Zesnulý byl rodák zdejší, narodil se z otce tkalce a domkáře na Malé uličce č. 161. Roku 1879 po smrti faráře Růžičky jako mladý kněz přišel do našeho města a za dlouhou řadu let, která zde působil, získal pověst kněze bezúhonného, v péči o spásu duší přehorlivého, v požadavcích neobyčejně skromného, v zásadách pevného, ale v osobním styku snášenlivého.

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková