O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 49

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Po celý život až do poslední doby zapisoval do rodinné kroniky všecky důležité události místní i z okolí. Kronika má 3 silné svazky a bude cenným pramenem pro poznání dějů místních v druhé půli předešlého století. Čest jeho památce!
Němcovy fresky na katol. kostele. Akademický malíř Karel Němec dokončil 16. září výzdobu vnějších zdí kostela a věže. V roce 1928 provedl péčí uměnímilovného faráře Matěje Müllera pestrá sgrafita na věži, roku 1929 na celém vnějším kostele. Jsou to celé galerie obrazů, budících pozornost všech cizích návštěvníků.
Volby do poslanecké sněmovny a do senátu. 27. října vykonány volby do poslanecké sněmovny a senátu. V Novém Městě soustředily na sebe jednotlivé kandidátky tento počet hlasů: 1. komunisté 59 – 56 (první číslice značí posl. sněmovnu, druhá senát), 2. něm. agrárníci 2 – 4, 3. něm. soc. dem. 0 – 1, 5. Poláci a židé 0 – 0, 6. něm. nacion. 1 – 0, 7. nár. socialisté 294 – 265, 8. soc. demokr. 123 – 116, 9. liga 5 – 0, 10. nár. demokr. 117 – 105, 11. lidovci 447 – 401, 12. republikáni 133 – 124, 13. živnostníci 186 – 165, 14. něm. kř. soc. 0 – 0, 15. ludovci 1 – 1, 16. něm. nár. soc. 0 – 2.

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková