O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 48

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dravý proud vody urval s sebou i úrodnou prsť a vytrhal na svazích i drny. Bobrůvka vystoupila z břehů a zanesla luka metrovou vrstvou krup.
Odhalení pamětní desky ředitele Josefa Šimka. 8. září odhalena byla ve vestibulu měšť. školy pamětní deska prvnímu řediteli školy Josefu Šimkovi. Slavnost zahájil předseda výboru pro zřízení desky, učitel Karel Košťál a promluvil o zásluhách Šimkových. Za městskou radu promluvil Dr. Jarosl. Novotný, za učit. jednotu odb. učitel František Hutař, za okr. šk. výbor inspektor In. Vaculík, za Okrašlovací spolek senior J. Dobeš. Žákyně měšť. školy zapěly sbor „Motlitba za vlast“. Po ukončení slavnosti odebrali se účastníci k hrobu ředitele Šimka a položili na něj kytici. Deska je vytesána z nedvědického mramoru a na ní spočívá bronzová hlava, dílo akadem. sochaře Vincence Makovského, rodáka novoměstského. Byla odlita v Paříži.
Požár. V sobotu 7. září o 3. hod. v noci vypukl oheň v domku Maternově na Brněnské ulici. Požár byl přičiněním hasičského sboru včas udušen.
10. září měl pohřeb Petr Šír, řečený Tovara, měšťan a pensionovaný kancel. adjunkt katastr. měř. úřadu. Byl typickým zjevem novoměstským. Dobrý hudebník a písmák po předcích.

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková