O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 47

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Ing. Jaroslav Havlíček, rodák novoměstský. Hudbu složil učitel zdejší obecné školy Karel Konvalinka. V neděli dopoledne otevřena v budově měšť. školy výstava horáckých umělců. Odpoledne zahájena slavnost průvodem od nádraží. V průvodu neseny standarty s nápisy a provázel jej alegorický vůz, znázorňující padesátku školy. Před školou přivítal účastníky proslovem ředitel Antonín Málek. Za město promluvil starosta Rudolf Litochleb, za okresní šk. výbor okr. šk. inspektor Inocenc Vaculík, za místní šk. radu traťm. J. Přibyl, za bývalé žáky senátor Karel Sáblík, za učitelskou jednotu žďársko-novoměstskou učitel Josef Khun, za školní mládež Dobra Bukáčková z Petrovic. Dále promluvil bývalý okr. šk. inspektor Josef Herzog. Potom zazpívány národní hymny a průvod se odebral na sokolský stadion, kde bylo veřejné cvičení žactva. Hrála Pavelkova Horácká hudba, bylo krásné počasí, bylo to velmi hezké. Škola vydala u příležitosti oslavy památník „Padesát let měšťanské školy v Novém Městě na Moravě.“
Krupobití. V sobotu 25. května snesla se nad horským hřbetem od Rokytna k Pohledci hrozná bouře s průtrží mračen a krupobitím. Úroda byla z velké části úplně zničena.

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková