O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 46

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V těch místech je značně vysoký násep. Při nehodě vyjelo z kolejí celkem 5 vozů, dva s nákladem uhlí se úplně převrhly. K úrazu nepřišel nikdo. Poruchu zavinily sešlé pražce.
Požár. 18. dubna vyhořel rolník Jan Ptáček za Cihelským rybníkem. Požár zničil obytné stavení, zásoby slámy a sena a chlévy. Oheň vznikl asi od vadného komína.
Požár. 5. května vyhořel cukrář Jelínek a jeho soused Skalník u nádraží. Mimo nábytek a nejnutnější potřeby zničil požár všecko. (čp. 206 a 207).
Novoměstský rodák universitním děkanem. Na studijní rok 1929–30 zvolen děkanem právnické fakulty Masarykovy university prof. Dr. Jaroslav Kallab.
Nález pamětní desky. Při opravě katol. kostela byla objevena 2. května na vnější zdi u sakristie pamětní deska, hlásající důležitá data o stavbě kostelní věže. Je vytesána z bílého mramoru, jsou na ní erby pana Dubského z Třebomyslic a jeho manželky a tento nápis: Léta Páně 1592 tato věž je dostavena a chrám Páně ozdoben od urozeného Pana Vilíma Dubského z Třebomyslic na zámku v Novém Městě a Ratibořích. P. D. N. O.
Padesát let měšťanské školy v Nové Městě bylo oslaveno v sobotu a v neděli 15. a 16. června. V sobotu a v neděli večer dávána v sokolovně divadelní pohádková hra „Uhlířův syn“, již napsal

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková