O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 43

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

je dílem firmy Fr. Barták v Praze.
Volby do okresního a zemského zastupitelstva konaly se v neděli 2. prosince. Do okresního zastupitelstva kandidovalo 7 polit. stran a do zemského 17. Jednotlivé kandidátky okresní soustředily na sebe v Novém Městě tento počet hlasů: 1. republikánská 110 hl., 2. soc. demokr. 108 hl., 3. komunist. 74 hl., 4. živnost. 195 hl., 5. nár. demokr. 99 hl., 6. nár. soc. a pokrok. 247 hl. a 7. lidovecká 398 hl. Volbou vyslán do okr. zastupitelstva učitel Josef Khun za stranu sociálně demokratickou. Jmenováním vyslán prof. Karel Žák za stranu lidovou. Okresní kandidátky soustředily tento počet hlasů: 1. Christl. soz. Partei 3, 2. Sdruž. katol. zemědělců 7, 3. Národ. demokr. 78, 4. Gewerbepartei 7, 5. Soc. demokr. 92, 6. Bund der Landwirte 1, 7. Wirtgemeinschaft 8, 8. Soz. demokr. Partei 0, 9. republ. 105, 10. pol. lid. str. 2, 12. komunisté 68, 13. lidovci 427, 14. živnostníci 185, 15, nár. soc. a pokr. 243, 16. soz. Arbiter 7, 17. Volksverband 6. Volbou vyslán do zem. zastupitelstva zdejší rodák prof. František Drobný.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková