O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 42

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vydání dřeva, podali pohořelí na obec žalobu. Obec pak obrátila se na okresní soud se žádostí o výmaz práv „starousedlíků“ z pozemkových knih. Byla však odmítnuta. Po prvním roku u krajského soudu v Jihlavě byla pře odložena na neurčito.
Oslava 10-letého trvání republiky. V sobotu 27. října uspořádán lampionový průvod městem s Horáckou hudbou. V neděli 28. října dopoledne konalo se odhalení pomníku presidenta Masaryka. Slavnost zahájena průvodem, ubírajícím se od nádraží k budově měšťanské školy. Průvodu se zúčastnilo hasičstvo, legionáři, jednota Sokol a Orel a ostatní spolky. Slavnost zahájil předseda komitétu pro postavení pomníku, ředitel Antonín Málek. Slavnostní řečník, prof. František Sekanina z Prahy, bývalý profesor zdejší reálky, promluvil o Masarykově životě, jeho ideálech humanitních a o jeho činnosti revoluční. Po jeho řeči sňali legionáři s pomníku roušku. Státními hymnami byla slavnost ukončena. Pomník je bronzové poprsí v nadživotní velikosti, dílo zesnulého mistra Jana Štursy. Spočívá na dvoumetrovém žulovém podstavci, jejž navrhl architekt Stanislav Sochor z Brna a provedla firma Jiří Matula v Hlinsku. Odlitek v bronzu

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková