O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 41

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

aby zvýšen byl účinek mysteria: od divadelních reflektorů, upevněných i na věži, megafonů s věže i vyzvánění až po 150členný průvod, procházející střed obecenstva na jeviště. Diváků bylo na 3 000.
Spor o les Ochozu. Majitelé měšťanských domů Bohumil Částek a Adolf Slonek, kteří v srpnu vyhořeli, žádali městskou obec o bezplatné vydání stavebního dřeva z Ochozy, dokládajíce svou žádost nárokem, vtěleným jako služebnost v pozemkových knihách takto: „Na základě protokolů ze dne 22. února a 7. června 1884 č. 1, sepsaných ve smyslu zákona ze dne 2. června 1874, č. 97 při vyhledávání k účelu zakládání nové pozemkové knihy pro kat. ob. Nové Město, ukládá se trpící služebnost, pozůstavající v právu bezplatnému k dostávání stavebního dříví z obecních lesů z č. 763, 766, 752, 680, 691, 791, 906, 931, 932, 934, 936, 918, 926, 927/1, 927/2, 1711, 1686, 2181, 2182 a 2183 na bydlící a hospodářské stavení a na jiné potřeby a to vše dle dosavadního zvyku ve prospěch vlastníků měšťanských domů čp. 4–22, 24, 26, 28 až do čísla 258.“ Když obec odepřela žadatelům
 

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková