O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 40

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

a Německé společnosti chemické v Berlíně, v roce 1926–27 děkanem odboru chemického inženýrství, spolupracovníkem vědeckých odborných časopisů. Dal studentům vědecké dílo „O výrobě surového cukru třtinového“. Druhý díl „O rafinaci cukru“ již pro chorobu nedokončil. Byl pohřben 11. srpna na zdejším katol. hřbitově za veliké účasti lidí a četných smutečních hostí ze světa vědeckého a cukrovarského.
Oslava 1000. výročí smrti sv. Václava konala se v Novém Městě 5. srpna. Dopoledne zahájena byla s věže fanfárami, po nich přednesena autorem, p. inž. Jarosl. Havlíčkem, oslavná báseň „Tisíciletí“. Slavnostní řeč pronesl předseda slavnostn. výboru, spisovatel Dr. J. Svítil-Karník. Poté odhalen byl na chrámových dveřích kruh, odlitek to kruhu na dveřích svatováclavské kaple chrámu svatovítského v Praze. Daroval jej farář, p. Matěj Müller. Večer věnován mysteriu o sv. Václavu a sv. Ludmile, jehož autorem je inž. Jaroslav Havlíček. Před kostelem bylo zřízeno v prodlouženém schodišti veliké jevištní podium a před ním obrovský oponový portál, vyplněný bílou oponou s modrou svatováclavskou orlicí. Režie jednotlivých scén, jichž bylo 23, užila všech prostředků,
 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková