O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 4

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Zpráva o prohlášení samostatného státu československého rozšířila se v Novém Městě na Moravě v úterý 29. října 1918 ráno. Radostný rozruch zavládl ihned po městě, jemuž městská rada slavnou zvěst vyhláškami a bubnem sdělovala. Ihned ozdobeny domy prapory červenobílými. Jásavé nadšení jevilo se na všech tvářích, radost, že je po vojně a že konečně po 300 letech jsme zase pány svého domova. Okresní hejtman Hroneš pověřen telegraficky Národním Výborem, aby převzal správu okresu novoměstského. O 5. hod. odpolední slavnostně vyzváněno zbylými zvony po ¼ hodiny. Na výzvu městské rady sešlo se občanstvo před radnicí k manifestačnímu projevu. Po proslovu starosty Josefa Jelínka přečetl dr. Bláha provolání Národního Výboru, promluvil o významu historické události s přáním zdaru pro nový stát československý. Na konec provolána nadšeně sláva našim osvoboditelům: Wilsonovi, Masarykovi i legiím, načež s hlubokým a zřejmým pohnutím zapěna hymna „Kde domov můj“. Nato uspořádán po městě lampionový průvod, jehož za zpěvu národních písní účastnily se davy z města i vesnic okolních. Mnoho oken slavnostně osvětleno, ač bylo zle o svítivo. Odznaky bývalého Rakouska, dvouhlaví orlové, sňaty ze všech úředních budov a pověšeny na šibenici postavené na náměstí. Po skončeném průvodu strhla mládež bronzové poprsí císaře Františka Josefa, postavené evang. církví zdejší z vděčnosti, že za jeho panování provedena náboženská rovnoprávnost, na místě, kde ve starém kostele protestantském (na náměstí zvaném „Husí rynk“) stával stůl Páně. Téhož večera na okolních návrších, zvláště u Rokytna, vzplanuly slavnostní ohně.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková