O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 38

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

výměnkář František Bukáček, jenž ho srdečně přivítal a nabídl mu chléb a sůl. Ale běda, dědoušek zapomněl na nůž. Ale dovedl si pomoci. Vytáhl z kapsy křivák a podal jej panu presidentovi, který si s úsměvem ukrojil. Potom mu byli představeni ostatní zástupci spolků, úřadů a církví.
Z náměstí se pan president ubíral pěšky špalírem mimo Štursův rodný dům do sokolovny. Školní ulice byla vyplněna špalírem sokolského žactva a dorostu. Před sokolovnou, kde byla šestá květinová slavobrána, postavená Sokolem, uvítal pana presidenta předseda Družstva pro stavbu sokolovny, Antonín Málek, a starosta sokolské župy pernštejnské, prof. Macků z Tišnova.
Přestávka, jež byla vypočtena na odpočinek, byla zabrána mimořádnými zastávkami na cestě, a tak krátce po příjezdu do sokolovny usedl pan president ke společnému stolu, k němuž byla pozvána řada oficielních osobností z celého kraje. Při obědě koncertovala před sokolovnou hudba pěšího pluku č. 31.
Pokoje v sokolovně, které byly připraveny pro odpočinek presidentův, byly vyzdobeny malířskými a sochařskými díly horáckých umělců. Po obědě odevzdal mu tam starosta města Rud. Litochleb s náměstky Dr. Jarosl. Novotným a profes.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková