O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 37

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

za legionáře z Horácka a za učitelstvo novoměstského okresu učitel Augustin Kubík, za žactvo státní reálky septimán Jan Toman a za žactvo obecné a měšť. školy Věra Šteflová.
Pan president přijal kytice a odpověděl takto: „Pánové a bratři, žáci! Děkuju vám za přátelský pozdrav vašeho kraje. Sami jste toho vzpomněli, že mně není neznám. Z vašich pracovníků místních i z okolí mnohé jsem znal, byl jsem s nimi ve styku. Vzpomínám ředitele zdejší reálky Leandra Čecha, s kterým jsem před mnoha lety přišel ve styk a s ním ve styk s tímto krajem. Bratře legionáři – mluví k br. učiteli Kubíkovi – ty jsi vzpomněl, že kraj je chudý. Je, ale chudoba není to nejhorší, jestliže podněcuje naši energii a podnikavost. A já soudím podle všech příkazů a zpráv, že jste energičtí dost a také podnikaví. To jste vy, to o vás vím a přeju vám, abyste pracovali, na této cestě setrvali, nejen k blahu svému, svého kraje, nýbrž celé naší republiky. Ještě jednou děkuju a přeju vám všecko dobré.“
Potom se pozdravil pan president s členy Národního shromáždění, pod tribunou byl mu představen ředitel velkostatku Karel Hlaváč, představená velkostatku, přísedící zem. výboru Jos. Peňáz z Petrovic a petrovský

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková