O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 36

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

pobytu v Židlochovicích. Navštívil cestou Tišnov, Pernštejn a Bystřici nad Pernštejnem. Po půl dvanácté zjevilo se jeho auto na silnici u Zeleného kříže. Selská jízda vyjela mu naproti a provázela auto presidentovo do města. Hřměly hmoždíře, s věží vyzvánělo se všemi zvony, Horácká hudba Pavelkova hraje na věži fanfáry lesních rohů z opery „Libuše“. Hned u prvních domů projíždí průvod slavobranou v podobě staré hradby, jakých podle návrhu prof. Podlouckého bylo v městě postaveno pět, všecky s nápisy, ozdobené chvojím, kvítím, prapory.
Upravená Brněnská ulice je lemována špalírem hasičů a obecenstva. U zámku vítá nová slavobrána s gotickým cimbuřím, a už jásavé volání ohlašuje, že pan president vystupuje u Panského domu z auta a jde k tribuně, postavené před katol. kostelem.
Je trochu unavený, přestydlý, ale kráčí pružně, mladicky. Na tribuně ho očekávají zástupci kraje, úřadů, spolků, děti s kyticemi a několik členů Národního shromáždění. Kolem tribuny stojí děvčata v krojích, zástupci městské rady, korporací, legionářů a kolem dokola plno školních dětí, hasičů, Sokolů, Orlů, hlava na hlavě.
Radostný jásot při zvucích národních hymen umlkne, načež vítá presidenta prvně starosta města Rudolf Litochleb. Po něm pronesli uvítací proslovy: za starostenský sbor rolník Jos. Boháček,

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková