O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 35

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

bratrský evangel. sbor 10. června. Stařičký duchovní oslavil jubileum v plné svěžesti a síle.
Slavnost položení základ. kamene k pomníku presid. republ. T. G. Masaryka. 10. června za slunné pohody položen základní kámen k pomníku Osvoboditele národa. Slavnostní řeč pronesl ředitel Antonín Málek. Po přečtení pamětního listu, umělecky vypracovaného akadem. malířem Němcem, uložena byla tato památka do základního kamene a vykonány poklepy zástupců úřadů, obcí, spolků a žáků zd. škol.
Pan president republiky v Novém Městě. Jásavý, radostný a nezapomenutelný den prožilo Nové Město 17. června, den, jakých bývá v lidském žití málo. Vítalo ve svých zdech svého prvního presidenta, tatíčka Masaryka.
V slavný ten den pozlatilo slunko svými paprsky celý náš horský kraj, ale občas zakryly je temné mraky, z nichž vysypaly se ledové krupičky, jako by naše příroda chtěla schválně ukázati, jak dovede vyváděti i v červnu. Ostrý vítr šlehal tváře, ale to nevadilo, aby neshromáždili se v městě šediví stařečkové a stařenky, děvy a mládenci, děti, kde kdo. Vyšly mu, tatíčkovi, vstříc i matky s nemluvňaty v náručí, s teplou láskou v srdcích, neboť přišel k nám velký duch…
Pan president přijel k nám ze svého letního

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková