O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 34

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

a presidenta republiky T. G. Masaryka. Slavnostní odevzdání aleje veřejnosti se zúčastnilo skoro celé město. Průvod, jdoucí od radnice, doprovodila až na místo Horácká hudba p. řídícího Pavelky. Účinkovala z ochoty a po prvé vystoupila veřejně v dechovém obsazení. Slavnostní řeč pronesl učitel Jos. Khun. Starosta Rud. Litochleb přijal jménem obce alej v ochranu. Krásná to myšlenka, stromořadím připomínati sobě a budoucím krvavou daň, zaplacenou naší generací za dobytí svobody! Nechť alej vzrůstá a je nám i budoucím trvalým poutem s padlými, vykřičníkem jejich posledních pozdravů rodné půdě, za niž kladli životy, a zároveň výstrahou!
Nové autobusové spojení. V dubnu zavedeno spojení na nové trati autobusové z Nového Města přes Německé do České Svratky. Majitelem koncese na této lince je pan Václav Kopecký v Německém.
Mrazy v květnu. Ledoví muži ukázali se letos opravdu ledovými. Místy chumelilo, byl i mráz až 4° pod nulou.
Biřmování v Novém Městě a okolí. Koncem května přijel do Nového Města světící biskup brněnský Dr. Kupka. Uděloval biřmování v Novém Městě i ve všech farnostech děkanátu. Byl ubytován v zámku zdejšího velkostatku.
50-leté jubileum duchovenské činnosti svého faráře a seniora Jos. Dobeše oslavil novoměstský česko-

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková