O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 29

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

za stranu republikánskou Jaromír Šír, rolník, č. 91, Ing. František Tureček, správce zeměděl. expositury, č. 119; za stranu pokrokovou Bohumil Dvořák, truhlář, Jaroslav Novotný, profesor, Antonín Málek, ředitel měšť. školy, Karel Švanda st., rolník; za stranu sociálně-demokratickou Josef Khun, učitel, č. 236. Vilém Smejkal, typograf, č. 69; za stranu komunistickou Josef Figurák, dělník, č. 220; za stranu národně-socialist. Josef Svoboda, vál. invalida, č. 138; za stranu lidovou Karel Žák, profesor, č. 120, František Sláma, majitel tkalcovny, č. 181, Lambert Bartoň, vrch. soud. of. v. v., č. 16, Leopold Žák, rolník, č. 235, Alois Mokrý, kolář, č. 74, Karel Fiala, účetní, č. 115, Václav Jelínek, rolník a hodinář, č. 232/3, František Ptáček, dělník, č. 63, Josef Kubík, rolník, č. 156, Matěj Müller, farář, č. 120, Josef Havel, obuvník, č. 237; za stranu živnostenskou Rudolf Litochleb, berní ředitel, Čeněk Makovský, řezník a uzenář, František Německý, hotelier, Antonín Tulis, krejčí, Leopold Havlík, krejčí, Karel Beranovský, strojník, Josef Jaroš, strojník.
Starostou zvolen Rudolf Litochleb, berní ředitel, vyslaný do zastupitelstva stranou živnostenskou, 1. náměstkem Karel Žák, profesor, vyslaný stranou lidovou, 2. náměstkem Jaroslav Novotný, profesor, vyslaný stranou pokrokovou.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková