O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 28

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dr. Jaroslav Kallab. Jeho otec Dr. Valerian Kallab býval v Novém Městě advokátem.
V červenci 1927 zavedeno pravidelné autobusové spojení Nové Město – Vel. Meziříčí.
1. října koncertoval v Nov. Městě po prvé Sbor moravských učitelek za řízení Ferdinanda Vacha.
V říjnu rozšířily se mezi školní mládeží tou měrou spalničky, že 11. října zavřeny byly na 14 dní všecky třídy obecné školy a nižší třídy školy reálné.
16. října konaly se v Novém Městě obecní volby. Oprávněných voličů bylo 1 534, z nich 672 muži a 862 ženy. Odevzdáno bylo 1 390 hlasů, z nich bylo 18 neplatných. Jednotlivé politické strany získaly:
     hlasů  zástupců
1. Českoslov. Nár. demokr.  102  2
2. Str. republikánská   100  2
3. Str. pokroková   160  4
4. Str. soc. demokr.   79  2
5. Str. komunist.   58  1
6. Str. nár. soc.    61  1
7. Str. lidová    518  11
8. Str. živnost.    294  7
Za stranu národně-demokratickou vysláni do zastupitelstva Jan Kadlec, majitel pily, č. 208, Karel Hlaváč, ředitel velkostatku, č. 1;

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková