O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 25

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

1897–1903 profesorem zdejší reálky a vštípil se svou milou povahou všem Novoměšťanům dobře v paměť. Čest jeho památce!

1927
Likvidace Horácké krajinské výstavy. 2. ledna ukončil práci likvidační výbor Horácké krajinské výstavy. Bilance výstavy jak po stránce hmotné, tak morální je velmi příznivá. Výstavu obeslalo 884 vystavovatelů, návštěvníků bylo přes 100 tisíc, zboží prodáno na výstavě za 3 miliony korun. Po výstavě zůstal výstavní pavilon. Přebytek na hotovosti 215,67 Kč odevzdán Horáckému museu, rovněž zbylé Almanachy.
V lednu zemřel v Brně Oskar Ganzwohl, rada zemské správy politické. Byl v Novém Městě po 9 let jako okresní hejtman. Ačkoli za rakouské vlády nebývalo to politickým úředníkům na prospěch, vystupoval vždy jako upřímný Čech a podporoval všecky kulturní snahy v městě. Buď památce jeho čest!
Brzy po smrti Jana Štursy vznikla u nás myšlenka ozdobiti jeho rodný dům pamětní deskou. K uskutečnění došlo v květnu 1927. 15. června 1926 bylo zvoleno ze zástupců všech osvětových korporací komité, jež v krátké době jednoho roku

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková