O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 24

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

cizích lyžařů. Mezi hosty byl také znamenitý literární historik a kritik, Dr. Arne Novák, prof. Masarykovy university v Brně.

Viděl dne 14. ledna 1928
Inn. Vaculík
okr. škol. insp.

V listopadu 1926 zemřel v Rokytně Bohumil Šín, majitel železářského závodu Agra v Novém Městě. Vynikl mimo to jako malíř-samouk. Zemřel na tuberkulosu plic, jež vyvinula se u něho následkem zranění ve válce. Odešel v něm dobrý a milý člověk. Čest jeho památce!
Vzteklina, jež v posledních letech značně se v našem kraji rozšířila, vyžádala si oběť i v Novém Městě. Zámečnický pomocník Jan Novotný byv počátkem prosince pokousán neznámým psem, byl poslán do Pasteurova ústavu v Praze. Před vánocemi vrátil se domů z ústavu, přes to však propukla u něho vzteklina, právě na Štědrý den. Zemřel ještě téhož dne v isolačním baráku za hrozných bolestí.
Ve dnech 25., 26. a 27. prosince uspořádala Lyžařská oblast sokolská Českomoravské vysočiny v Novém Městě na Moravě lyžařský kurs, jehož se zúčastnilo 63 sokolských lyžařů. Kurs vedl geometr Karel Mrkvička.
31. prosince zemřel v Kroměříži ředitel tamní reálky Jan Minks. Byl v letech

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková