O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 23

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

byly přirážky postupně sníženy, v roce 1925 na 258 % a r. 1926 na 250 %, přece za sedm uplynulých let byla uskutečněna zařízení, jež si vyžádala značných nákladů. Za 37.000 Kč koupeno staveb. místo. Za 15.000 Kč opraveny jatky, na zřízení telefonu přispěla obec 33.000 Kč. Bylo pořízeno také elektrické osvětlení, jež si vyžádalo nákladu 750.000 Kč. Starosta Dr. Škrla měl hlavní zásluhu, že tento kapitál byl upsán. Za jeho starostenství upravena stará radnice pro potřeby Horáckého musea nákladem skoro 100.000 Kč.
Napjatý poměr mezi většinou a oposicí městského zastupitelstva, zostřený zvláště v r. 1925 a 1926, přiměl letos Dr. Škrlu k resignaci. Po sedmiletém starostování odchází. Může odejíti s vědomím, že vykonal pro Nové Město, co se za daných poměrů vykonati dalo. Věnoval obci kus poctivé a nezištné práce.
17. září zvolen starostou obce Rudolf Litochleb, ředitel berní správy, zdejší rodák. Byl vyslán při volbách do zastupitelstva stranou živnostensko-středostavovskou.
Ve dnech 26., 27. a 28. září pořádal Sportovní klub střelecké závody na Harusovci. Účast z kruhů lesnických a loveckých velmi značná.
Pěkné zasněžené vánoce přivábily do města i na Harusův kopec několik set 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková