O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 22

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Mezi nimi jeden vzácný, řádný profesor Karlovy university a přednosta kliniky nemocí vnitřních Dr. Lad. Syllaba z Prahy, vynikající učenec, příkladný vlastimil a šlechetný člověk.
1. červencem odchází na odpočinek inspektor škol zdejšího pol. okresu Josef Herzog, muž zasloužilý, který na zdejším okrese 40 let působil, nejdéle v Nov. Městě jako učitel měšť. školy, později její ředitel a inspektor. Výborný praktik a znalec školství. Svého času byl i horlivým jednatelem společenského střediska „Horáku“.
8. července vzdal se své funkce dosavadní starosta města Dr. Šimon Škrla. Byl zvolen starostou po prvé r. 1919. Převzal obecní hospodářství v době velice pohnuté a za poměrů nepříznivých. Za všechny poválečné nedostatky a obtíže byli činěni odpovědnými veřejní činitelé jmenovitě starostové obcí. Obtížné poměry byly i v Novém Městě. Když se r. 1919 sestavoval rozpočet na r. 1920, bylo nutno zvýšiti obecní přirážky na 427 procent. Požadavky kladené na obec se však zvyšovaly, takže v r. 1921 musily se obecní přirážky zvýšiti na 496 procent. Avšak ani tyto přirážky nestačily k uhrazení běžných vydání a obecní zastupitelstvo se usneslo jednomyslně, aby nedostatek uhradil se půjčkou 50.000 Kč. V roce 1922 měla se učiniti ke krytí běžných vydání půjčka 30.000 Kč. Bylo zřejmo, že s obecním jměním bude nutno pečlivě hospodařiti, aby rozpočet uveden byl do rovnováhy. To se starostovi Škrlovi podařilo. Ačkoli

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková