O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 2

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

pro nakažlivé nemoci se 4 postelemi ve dvou místnostech. Hřbitov ř. katolický a druhý ev. bratrský.
*
Jaká byla nálada občanstva našeho města při vypuknutí světové války, o tom výmluvně svědčily škodolibé úsměvy, s kterými jeden druhému šeptal do ucha, že se blíží konec Rakouska. Vojáci rukovali s nechutí a ti, co doma zůstali, těšili se na příchod vítězných Rusů. Jako charakteristická episoda stůj zde pro památku, že hned při prohlášení částečné mobilisace proti Srbsku v posledních dnech července 1914 zdejší advokát, JUDr. František Mlinář, rodák z blízkých Maršovic, na nástěnné mapě Rakousko-Uherska v hostinci Kozově několika markantními čarami modrou tužkou rozdělil říši, která nespravedlností k Slovanům vlastním a nenávistí k Slovanstvu zahraničnímu zpečetila svůj osud. S odvahou, které v jiných městech, kde Židé a Němci horlivě Čechy špehovali a úřadům protistátní a protiválečné projevy udávali, mohla i hrdlem být odpykána, načrtl Dr. Mlinář hranice příštího českého státu, jehož uskutečnění se však již nedožil, zemřev v únoru 1916, v nejtrapnějším období války, kdy se zdálo být jistým vítězství Německa spojeného s Rakousko-Uherskem.
Netajený útisk české národnosti úřady politickými i vojenskými, úplné znemožnění politických projevů, ochromení tisku, omezení osobní svobody, později nedostatek potravin i látek oděvních, stále stoupající drahota a nesprávnosti v zásobování, to všecko s dlouhým trváním války roztrpčilo národ tak, že už r. 1917, vida, kterak vítězství Německa a Rakouska nikterak se nepřibližuje a síly

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková