O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 19

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dne 28. června konán v N. Městě sjezd Katol. Omladin, při čemž v národních krojích provedeny Královničky.
Dne 5. července zahájena slavnostně Horácká krajinská výstava v Novém Městě na Moravě. Protektory byli: Dr. Milan Hodža, ministr zemědělství, a Ing. Ladislav Novák, ministr obchodu. Čestnými předsedy: Jan Černý, president zemské správy politické v Brně, a Dr. Ladislav Pluhař, předseda moravského zemsk. výboru. Ve výkonném výboru pracovali jako předseda Karel Sáblík, senátor ze Slavkovic, jako místopředseda Karel Hlaváč, ředitel zdejšího velkostatku, Jindřich Hošpes, berní správce, jako jednatel, Rudolf Klusal, tajemník Zemědělského svazu okresů na Horácku, jako tajemník – v čele četných pracovníků z města i okolí. Podrobnosti jsou ve výstavním Almanachu, který redigovali učitelé Karel Konvalinka, Karel Kalláb, Josef Tulis a profesor Jaroslav Novotný. Výstavu zahájili přiměřenými proslovy Karel Sáblík, Dr. Josef Pluhař, poslanec Vil. Votruba, starosta Dr. Š. Škrla, okr. hejtman Josef Zeman a Josef Kuchařík, místopředseda Českého odboru zemědělské rady a statkář z Vodence u Hrotovic.
Město odělo se slavnostním hávem. Průčelí domů čerstvě zomítána a natřena, ulice umeteny, parky upraveny, na domech prapory, od nádraží k výstavišti na Nivě řada stožárů s prapory v barvách státních. Po celý den ruch veliký,
 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková