O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 18

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V noci 9. dubna o 1. hod. vypukl požár na Žďárské ulici, shořelo stavení obuvníka Jana Kaplana.
Dne 3. května svěceny a zavěšeny na věž kat. farního kostela čtyři nové zvony, Kunhuta, Jan, Anna a Marie. Kunhuta, tónu Des1, o váze 2 210 kg, v průměru 151 cm, pořízena ze sbírek mezi farníky; Jan Nep., tónu F1, o váze 1 075 kg, v průměru 119 cm, ze jmění po zemřelém P. Frant. Kunstmüllerovi, čest. kanovníku, faráři a rodáku novoměstském; Anna, tónu B1, o váze 364 kg, v průměru 89 cm, darem paní Pavly Dückher-Haslauové, představené brněnského nadačního ústavu „Marie Školské“ a patronky katol. kostela; Marie, tónu Des2, o váze 220 kg, v průměru 71, darem štáb. kapitána českosl. vojska, Jiří Šíra a jeho choti Anny, rozené Linsbauerové.
Dne 2. května zemřel v Praze zdejší slavný rodák, sochař Jan Štursa. Osud, který ho ověnčil slávou, vtiskl mu do ruky sebevražednou zbraň a sklál ho do hrobu ve věku 45 let. Pohřbu zúčastnila se asi 10-členná deputace, jež položila na jeho poslední útulek ve Slavíně na Vyšehradě věnec.
Dne 9. června k ránu shořely zadky domu č. 100 na Vratislavově náměstí. Dům jest majetkem obuvníka Fr. Krejčího.

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková