O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 176

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Úmrtí ředitelky Marie Fialové. Dne 28/12 zemřela v Jevíčku ředitelka měšťanské školy Marie Fialová ve věku 56 roků. Zvěčnělá narodila se v Novém Městě z rodiny, která žila zde již asi 300 roků. Po vychození měšťanské školy v Novém Městě a učitelského ústavu působila jako učitelka v Jamách, Zvoli, v Novém Městě na Mor. od r. 1912–1937 v Jevíčku jako odb. učitelka, poslední tři roky jako ředitelka. Dne 1/5 1937 odešla na odpočinek do svého rodiště, ale již 9/12 1937 vrátila se do kraje a místa, kde 25 roků působila a pracovala.
Kromě horlivé, svědomité práce ve škole byla činnou v ženském odboru Národní jednoty, kde byla jednatelkou po 23 roky a v různých kulturních a dobročinných spolcích.

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková