O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 175

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

úřad, aby se přesvědčil o nutnosti stavby budovy pro poštu a ostatní úřady.
Dne 19. prosince 1937 byl na náměstí vztyčen IX. strom republiky, u něhož promluvil o významu péče o mládež prof. Jos. Mikulec. Do pokladnice u stromu bylo následujících dnů vloženo 2400 Kč.
Padesátiny generála Silv. Bláhy. Dne 31. prosince 1887 narodil se ve Zvoli ze selských rodičů divisní generál inženýr Silvestr Bláha. Obecnou školu vychodil ve Zvoli a v letech 1898–1905 navštěvoval zemskou reálku v Novém Městě, načež na brněnské technice studoval odbor. Po odbytí jednoroční vojenské služby v Krakově, vstoupil do státní služby v Zadru, odkudž v r. 1914 byl povolán k válečné službě do Přemyšlu, při jehož dobytí Rusy byl jako zajatec odvezen do Ruska, kdež byl mezi prvními Čechy, z nichž se tvořily legie. Ve Francii se zúčastnil bojů na Marně a v r. 1919 vrátil se jako major do vlasti, kde ho očekávaly boje proti Maďarům na Slovensku. Po šestiletém pobytu ve Francii byl přidělen jako náčelník presidentovy vojenské kanceláře, kterýžto úřad zastával nejen za presidenta Osvoboditele a i presidenta Beneše.
Pozemková reforma na nadačním velkostatku v Novém Městě na Moravě. Velkostatkem bylo předáno celkem 984,50 ha půdy v katastru Nové Město na Moravě 91 ha. Průměrná cena 1 ha předané půdy činila 1500 až 3000 Kč dle jakosti půdy. Z volné ruky byl prodán Horní dvůr a Zinzendorf.

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková