O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 174

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

15/4 1937 schválil zemský výbor, aby okres učinil výpůjčku dva a půl milionů Kč na stavbu nemocnice. V měsíci prosinci bylo započato s lámáním kamene a odvážením cihel na staveniště. Povozy poskytli zdarma rolníci z některých obcí, z čehož vidno, že i venkovské obyvatelstvo chápe a uznává důležitost podniku pro celý okres.
Předletový rozestavený běh. Čsl. obec sokolská uspořádala dne 26. října rozestavený běh, jehož účelem bylo v den našeho osvobození 28. října oznámiti všemu členstvu sokolskému a celému národu konání 10. všesokolského sletu. Sletové poselství bylo 10 hlavními směry doneseno přes sídla všech žup do všech sokolských jednot. Územím naší župy probíhala štafeta čís. VI. Naše župa přijala poselství od župy Havlíčkovy v Radňovicích ve 4 hod. 7 minut ráno se zpožděním 37 minut, jež bylo zaviněno nepříznivým počasím. Pro jednotu novoměstskou byl přidělen úsek 12,5 km a běželo na něm 171 cvičenců a sice 69 mužů, 50 dorostenců a 40 žen, 21 dorostenek.
Ministr Tučný v Novém Městě. Den 14. listopadu navštívil Nové Město ministr pošt Tučný, kdež v sokolovně mluvil na schůzi delegátů strany národně socialistické o současných poměrech. Současně za doprovodu starosty Litochleba navštívil poštovní
 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková