O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 173

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

měnou za pozemek 25 a 79 m2 veliký náležející obci Novému Městu, Josef Tulis čís. k. 1199/2 8 a za 2294 Kč, Alois a Ludmila Jebavých č. k. 1203/2 34 a 14 m2, č. k. 1203 1 a 35 m2 celkem za 10.178 Kč, Karel a Marie Gregorovi č. k.  1206/6 95 a 94 m2, č. 1207 16 a 20 m2, 1209 16 a 80 m2, č. 2549/2 2 a 52 m2 celkem za 38.585 K, Šír Jiří a jeho sestra Božena Šírová č. k. ...
Od obcí okresu novoměstského byly očekávány příspěvky v částce 788.000 Kč. Obec Nové Město věnovalo k tomuto účelu několik fondů nastřádaných v dřívějších letech, zejména za předešlého starosty Dra Š. Škrly. Byly to zejména fond na obvodovou isolační nemocnici, fond pro útulnu, ústav chorých, fond na zřízení nemocnice celkem přibližně 100.000 Kč. Obecní spořitelna přispěla částkou 100.000 Kč, Krejcarový úvěrní spolek 30.000 Kč, Okresní hospodářská záložna 30.000, Nadační velkostatek 100.000 Kč, občanstvo v městě dobrovolnou sbírkou asi 130.000 Kč.
Výroba cihel byla zadána firmám: Ptáček v Německém, Bláha v Radňovicích, Lopour na Třech Studních, M. Sáblík ve Slavkovicích. V měsíci říjnu a to 11. započalo se pracovati s 25 dělníky na stavebním místě s urovnáváním staveniště. Současně započato se stavbou vodovodu k budoucí nemocnici. 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková