O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 172

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Stavba okresní nemocnice. Dne 14. února 1936 bylo ve schůzi obecního zastupitelstva usneseno, aby zemské zdravotní radě byla podána žádost o zřízení nemocnice v Novém Městě. Návrh tento byl jednomyslně přijat. Všichni členové obecního zastupitelstva uznávali výhody, které bude město míti ze zřízení nemocnice. Snad žádný jiný veřejný podnik v Novém Městě nebyl obyvatelstvem Nového Města přijat tak příznivě jako tento. Méně příznivě bylo však zřízení nemocnice v Novém Městě přijato v sousedních městech Žďáře a Bystřici n. P. Obě města pracovala u příslušných úřadů a korporací, aby nemocnice byla zřízena ve jmenovaných městech.
Dne 25/8 1936 okresní výbor usnesl se, aby zřízena byla nemocnice v Novém Městě. Totéž usnesení učinila finanční komise 6/10 1936 a zemský výbor 26/10 1937. Vypracování náčrtků bylo zadáno arch. Bedřichu Rozehnalovi. Dne 14/10 1937 bylo zvoleno komité pro přípravné práce. Členy tohoto přípravného výboru byli Josef Petr, říd. uč., Josef Khun, učitel v Novém Městě, a Rud. Svoboda z Radňovic. Obecní zastupitelstvo Nového Města na Mor. ve schůzi 13/8 1937 usneslo zakoupiti pro stavbu nemocnice pozemky vedle silnice vedoucí do Žďáru a mezi železniční tratí. Potřebné pozemky prodali: Josef Okurka pozemek č. kat. 1202 11 a 4 m2  za 1500 K, vý
 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková