O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 171

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

zemřelém staviteli J. Sadílkovi za 145.000 Kč s poplatky za 160.000 Kč. Dům tento byl opraven nákladem 30.000 Kč a byl k němu přistaven sál, tělocvična a spolkové místnosti nákladem 300.000 Kč. Plány pracovali architekti Kincl, Krča a Tobek z Prahy. Stavební dohled měl zednický mistr F. Šmída. Svěcení základního kamene bylo vykonáno za účasti členstva a hostí 15. srpna 1936. Do základního kamene byly vloženy běžné mince a pamětní listina s nejdůležitějšími zprávami města a státu.
Slavnostní otevření obou budov konalo se dne 18. července 1937. Při slavnosti bylo veřejné cvičení a sjezd katolického lidu z města i dalekého okolí. Při slavnosti bylo konáno veřejné cvičení Orla. Činnost v budově byla zahájena 28. září slavnostní akademií.
Stavební ruch v r. 1937 projevil se stavbou následujících rodinných domků:
č. 382 majitel J. Herold, stavitel K. Šír.
    383  J. Čížek,   K. Šťastný,
    396  D. Chudoba  K. Šťastný,
    462  Lad. Kubík  Fr. Šmída,
č. 463  Lad. Chmela  Fr. Šmída
č. 464  Procházka Matěj Fr. Šmída
č. 442  Jos. Marek     Fr. Šmída
 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková