O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 170

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

U nádraží v Novém Městě postaveno skladiště na vápno za 12.000 Kč, postavena čisticí stanice jetelových semen za 28.000 Kč a čistící stanice lněných semen za 12.000 Kč, čisticí stanice obilná za 59.000 Kč. Z uvedeného vidno, že podnik má neobyčejný význam hospodářský nejen pro město, ale pro celý kraj.
Stavba skladiště Ústř. jednoty hosp. společenstev. V r. 1920 12. prosince byla v Novém Městě založena Jednota Čsl. Orla. První předsednictvo bylo složeno takto: starosta: Josef Peňáz, rolník z Petrovic, místostarosta: M. Müller, farář v Novém Městě, jednatel: J. Dvořák z Radňovic, vzdělavatel K. Žák, prof. z Nov. Města, náčelník J. Lukeš z Nov. Města, náčelnice M. Kociánová. V prvních letech do r. 1926 cvičil Orel v realce, později v katolickém domě č. 115, jejž koupila jednota Orla r. 1921 od dědiců po manželích Šaškových a přestavěla nákladem 100.000 Kč. Přestavbu prováděl zednický mistr Fr. Šmída z Nov. Města. R. 1935 byl tento dům prodán za cenu 210.000 Kč Ústř. jednotě hospodářských společenstev v Brně, která dům rozbořila a postavila nový účelům družstevním vyhovující dům nákladem 400.000 Kč. Plány pracoval Ing. Kříž z Brna a stavbu prováděl stavitel Burian z Dol. Louček u Tišnova.
Stavba lidového domu – orlovny. V roce 1936 koupila jednota čsl. Orla a Reifeisenova záložna v Novém Městě na M. dům č. 200 po
 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková