O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 169

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

R. 1929 koupilo od velkostatku Hrádek Hospodářské družstvo za 345 tisíc Kč. Družstvo nabídlo ke koupi Hrádek na stavbu okresního domu. Jelikož stavební místo nebylo by pro okresní dům stačilo a byl by se musel přikoupiti ještě sousední dům č. 127, nebyla tato nabídka okresem přijata a budova pro okresní úřad byla postavena na č. 12. Hospodářské družstvo Hrádek nákladem 260.000 Kč v letech 1935 až 1937 přistavělo, při část starobylé budovy byla odbourána, čímž přilehlá školní ulice byla rozšířena na ... m. Prostora za Hrádkem byla vydlážděna žulovými kostkami. Podobně byla vydlážděna část školní ulice.
Hospodářské družstvo v Novém Městě bylo založeno r. 1909 z naléhavé potřeby malých a středních zemědělců novoměstského okresu k společnému nákupu hnojiv, krmiv a ostatních zemědělských potřeb a k společnému prodeji zemědělských výrobků. Družstvo stará se o zvýšení odborného vzdělání svých členů pořádáním přednášek, kursů, promítáním odborných a p. Až do roku 1929 umístěno bylo Hosp. družstvo v domě č. ... t. zv. Medlešicích, jejž zakoupilo r. 1915. V domě tomto byla r. 1926 zřízena družstevní mlékárna. Na místě, kde dříve vládli vrchnostenští úředníci, má sídlo Hospodářský spolek, Svaz okresů na Horácku, bramborářské organisace, krajská lihovarská organisace, chlévní kontrolní organisace, dobytkářský spolek, takže bývalý Hrádek stal se střediskem hospodářského snažení a pokroku na celém okrese novoměstském. Do skladiště družstva dá se uložiti 70 vagonů obilí. Mimo to má filiální skladiště v Německém postavené nákladem 92.000 Kč.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková