O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 168

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

né telegramy rodině zesnulého, panu presidentu republiky Dr. Ed. Benešovi a předsedovi vlády Dr. Milanu Hodžovi. Dne 26/9 byla v sokolovně Okresním osvětovým sborem uspořádána tryzna za presidenta Osvoboditele, při níž spolek Smetana zapěl Foerstrův sbor Z osudu rukou a významu presidentově promluvil prof. Frant. Švanda z Brna.
Stavba Hospodářského družstva. Letošního roku vybudována byla budova Hospodářského družstva. Byla to vlastně přestavba domu č. 126, jenž pochází ze 17. st. Dle privilegia Vratislavova daného Novému Městu r. 1580 vzdal se Vratislav z Pernštejna práva zříditi v Novém Městě pivovar. Avšak za nástupce Pernštýnů Viléma Dubského z Třebomyslic nebylo tohoto slibu dbáno. Manželka Dubského Kateřina z rodu Zahrádeckých zakoupila od měšťana Jana Podivenského dům č. 126, který přestavěla. V části tohoto domu byla zřízena sladovna, v části hostinec a byt pro vrchnostenského úředníka. Dům tento udržel se až do dnešní doby. Nazýval se Hrádek aneb Halina, což pravděpodobně bylo odvozeno od slova Bier-halle od německých úředníků, kteří hostinec na Hrádku navštěvovali. Slad vyrobený ve sladovně na Hrádku, zpravoval se v pivovaře, jenž byl umístěn v budově velkostatku naproti Hrádku. V pivovaře vařilo se pivo až do roku ..., kdy pivovar byl zrušen a na místě jeho byla postavena obytná budova v r. 1913.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková