O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 167

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

a sklání se hluboce před velikostí jeho díla. Všichni cítí, že odešel nám veliký člověk, jenž representoval v našem národě svojí neohrožeností a houževnatostí odvěký vítězný duch nejslavnější naší minulosti. Odešel muž neskonalých zásluh o svůj národ a stát. Cizina vyslovuje se s velikým uznáním o velikém významu Masarykově v evropské i světové politice a oceňuje jeho veliký charakter a mravní vzor. Jest vidět, že všichni přátelé i nepřátelé i nepřátelé za hranicemi cítí více než kdy jindy, že národ Masarykův dovedl by dnes svůj stát hájit se statečností a houževnatostí, jaké je po celý svůj život učil president Osvoboditel. Do smutku nad ztrátou drahého člověka padá jediný paprsek radosti, že muži věděním a moudrostí tak obdarovanému bylo popřáno, aby své učení vložil do srdcí a myslí svých spoluobčanů a viděl k večeru svého života zráti plody své práce. Ke smutku druží se dále i naděje a víra, že tento veliký člověk zůstává v duchu s námi, že bude ukazovatelem československých dějin a bude nám oporou ve dnech pochybností a nejistoty. Triumfálním vjezdem dne 21. prosince 1918 jakého snad Praha nebyla svědkem ani za doby slavných králů českých vyvrcholila Masarykova práce osvoboditelská. Dnes tento veliký Masaryk, jehož doba bude v dějinách našeho národa jistě řaděna vedle zlatého věku Karla IV. dotrpěl. Jeho veliký duch překonával slabost tělesnou i v posledních dnech jeho života. Jako hrdina života vstoupil stejně rytířsky do ticha věčnosti. Jeho úkol dokonán. Národ československý bude vždy naslouchat moudrosti a bohatství duše, která spočinula v objetí věčného míru.
Z této schůze byly odeslány soustrast-
 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková