O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 16

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

1924
Ve dnech 26. a 27. ledna pořádány Sportovním klubem lyžařské závody, za krásné zimní pohody a veliké účasti lyžařů i diváků z Brna a zdejšího okolí. Jen brněnských hostí bylo na 500 osob.
Dne 30. ledna zemřel v brněnské nemocnici MUDr. František Dlouhý v 63 r. věku, zdravotní rada při okr. polit. správě zdejší, po 8-letém působení na zdejším politickém okresu.
V prvém týdnu měsíce února nastala sněhová bouře s ohromnými vánicemi, které zavály silnice a železniční trať, takže vlaky mezi Bystřicí n./ Pernšt. a Městem Žďárem po tři dny vůbec nejezdily. Letošní zima je velmi vytrvalá. Na týden před vánocemi počalo mrznout a sněžit, od té doby do polovice února napadly spousty sněhu a mráz kolísal mezi 2–15°. Za tu celou dobu bylo jen asi 5 dní oblevy.
Dne 1. června započal jezdit mezi Novým Městem a Jimramovem poštovní autobus.
V srpnu započato s adaptací staré radnice pro Horácké museum. Plány Karla Šíra, stavitele v Nov. Městě, modifikoval architekt Stanislav Sochor, státní konservátor. Na stavbu přispěl stát 40.000 Kč, obec asi stejným obnosem, velkostatek zdejší 5 000 Kč, zemský výbor 1 500 Kč.

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková