O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 148

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

v Novém Městě, odcházelo do světa mnoho odchovanců tohoto ústavu. Není tudíž divu, že mnoho jich žilo a žije v hlavním městě Moravy v Brně. Rodný kraj je sdružoval. Přidružili se k nim lidé, kteří před časem žili v Novém Městě a rádi na celý kraj vzpomínali. Ohlas těchto vzpomínek přiměl krajany naše k tomu, že dne 24. listopadu 1936 shromáždili se a utvořili sdružení Horáckou obec, jež měsíčně schází se k přátelským schůzím. Myšlenka jistě dobrá a přejeme sdružení, aby se dlouhá léta udrželo.
Stavební ruch v uplynulém roce. Vystavěny byly následující rodinné domky: Čís. 382, majitel Herold, stavitel Karel Šír, 383, majitel Jan Čížek, tajemník okresního úřadu v. v. Oba domy jsou postaveny na Nivě. Domek č. 396 vystavěl stavitel Karel Šťastný, majitel Dr. Chudoba, profesor z Brna. Stavitel Frant. Šmída postavil domek č. 462, majitel Kubík L., č. 463, majitel Procházka Matěj, č. 464 majitel Chmela Ladisl., odb. uč., č. 442, majitel Marek J. Domy tyto jsou postaveny u Pohledecké silnice.
Z větších staveb zasluhují zmínky: Skladiště Hospodářského družstva, jež přestavěno z domu č. 126, jenž zakoupen byl od velkostatku. Dům č. 115, v němž umístěn byl katolický dům. Obě tyto budovy byly ukončeny v r. 1937, kdy byly svému účelu odevzdány. Obšírnější zpráva o obou stavbách jest napsána v r. 1937.
Nezaměstnanost ke konci roku. 31/12 bylo u okresního úřadu zapsáno 2496 osob.

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková