O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 147

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Úspěch novoměstského rodáka. Sochař Vincenc Makovský novoměstský rodák byl pověřen městskou radou brněnskou, aby vytvořil pomník Karla St. ze Žerotína. Dílo jest umístěno na nádvoří bývalého zemského stavovského sněmu, v němž umístěny jsou městské úřadovny. Na Mělníku jest jeho pomník presidenta osvoboditele. Týž pomník jest také v Humpolci. Na Mělníku jest od Makovského fontána symbolizující revorodý kraj. Nynější díla Makovského opravňují k naději, že Makovský bude důstojným nástupcem Štursovým.
První československý pohřeb v Novém Městě. Ve čtvrtek dne 26. listopadu zemřel v Novém Městě Jan Čížek, tajemník okresního úřadu v. v. Zvěčnělý byl svědomitý úředník. Byl pokrokovým člověkem a byl pokrokovým i tehdy, kdy rakouskému úředníku se to nepřičítalo k dobru, když veřejně projevil pokrokové smýšlení. Obřady pohřební vykonal československý farář Frant. Rydval nejprve u domu smutku, potom v evangelickém, českobratrském kostele. Uznání hodná snášenlivost církve českobratrské působila milým dojmem na všechny účastníky pohřbu. V úterý 2. prosince byl zvěčnělý zpopelněn v brněnském krematoriu. V krematoriu rozloučil se se zvěčnělým opětně farář Fr. Rydval.
Horácká obec v Brně. Českomoravská vysočina poskytuje málo chleba svému obyvatelstvu. Není tudíž divu, že mnoho lidí odcházelo již za Rakouska do Vídně, do Prahy a do Brna za chlebem. Jak mnoho našich krajanů jest ve světě, ukázalo se, když se začaly r. 1909 vydávat Horácké listy. Zasílali jsme je do výše uvedených měst, jednotlivě do mnohých hlavních měst evropských. Mezi prvními odběrateli byli lidé, kteří vystěhovali do Ameriky, Asie, Afriky. I v Austrálii jsme měli jednoho odběratele. Zejména po zřízení reálky

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková