O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 146

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Josef Vratislav Monse narodil se 15. června 1731 v domě č. 8 na Vratislavově náměstí. Studoval v Telči u jesuitů, filosofii v Praze a práva ve Vídni. R. 1768 ustanoven profesorem práva na universitě v Olomouci. Odtud se r. 1778 přestěhoval do Brna, kde stal ředitelem právnických studií. Vrátiv se zase do Olomouce, přednášel právo kanonické, státní a občanské. Svoje díla právnická psal česky, německy a latinsky. Napsal řadu učených pojednání z historie literatury a školství. Napsal také stručné dějiny Moravy. V právnických spisech hájil josefinské smýšlení o svrchovanosti státu nad církví. Spisy svými přispěl k osvícení probouzejícího se českého národa.
Přestavba dráhy z Německého Brodu do Brna. V podzimním zasedání poslanecké sněmovny podal ministr železnic Bechyně výklad o příští činnosti Čsl. stát. drah. V tomto výkladu zmínil se také o Českomoravské vysočině totiž o otázce přestavby dráhy z Něm. Brodu do Brna. Min. železnic po dohodě min. nár. obrany dohodlo se, aby tato trať byla přestavěna na trať dvoukolejná. Celá řada měst domáhala se toho, aby směr trati byl změněn.
První návrh byl, aby nynější směr přes Tišnov byl ponechán. Dle druhého návrhu měla se trať stavěti z Německého Brodu přes Polnou, Velké Meziříčí, Byteš do Brna. První směr jest nejlacinější. Trať jest 120 km dlouhá a vyžadujíc nákladu 582 mil. Kč s přestavbou nádraží v Německém Brodě 652 mil. Kč, druhý směr 117 km 828 mil. Kč. Ačkoliv zmíněná města ležící na druhém směru pracovala s největším úsilím u ministerstev o dosažení svého cíle, přece konečně byl prosazen návrh první.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková