O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 144

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

reál. gymnasia v Tišňově.
Den 28. října 1936 byl oslaven přednáškou škpt. Dra L. Chmely, večer byla v sokolovně sehrána Koptova Revoluce.
Odchod zat. správce státní reálky Stan. Davida. Ve školním roce 1935/36 byl zatímní správou zdejší reálky pověřen profesor Stan. David. Týž narodil se 8/9 1882 v Olšanech u Olomouce. Studoval na státním gymnasiu v Olomouci v letech 1895–1902, na filosofické fakultě Karlovy university v Praze v letech 1903–1907, působil jako středoškolský profesor s aprobací pro zeměpis a dějepis na st. reálce v Olomouci, na gymnasiu v Třebíči, odkud byl povolán ke službě vojenské v letech 1914–1918. Po světové válce byl jmenován def. profesorem st. reálky v Novém Městě na Mor., r. 1921 byl přikázán na střední školy na Slovensku a působil na st. gymnasiu v Nitře a na dívčím ref. reálném gymnasiu v Košicích. Od r. 1922 působí na reálce v Novém Městě.
Pojmenování nových ulic. Ve schůzi obecního zastupitelstva konané dne 22. května bylo usneseno, aby nové ulice byly pojmenovány podle osob, které se v městě narodily aneb působily. Ulice pod reálkou byla pojmenována ulicí Leandra Čecha (č. domu 130–431) druhá pod ní začínající domem č. 342 ulicí Josefa Šimka, třetí začínající domem č. 432 ulice Jana Štursy, ulice
 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková